62 / 100

solarium, fitness a fit-slim studia v Praze 7x

Norma EU 0,3

1.5.2009 vstoupil v platnost dodatek normy ČSN EN 60335-2-27, kterým se stanovuje maximální UV-výkon v soláriích na hodnotu 0,3 W/m2.

0.3 W/m2 vyjadřuje tzv. referenční intenzitu vyzařování slunce, což je hodnota slunce v pravé poledne na rovníku na hladině moře při bezmračné obloze.

Podle Smlouvy o EU se toto omezení síly záření způsobujícího erytém (zarudnutí kůže) na 0,3 W/m2 stává od léta tohoto roku normou platnou v celé Evropě. Tato norma nařizuje provozovatelům solárií nejpozději do dvou let (do 1.10.2011- dle rozhodnutí jednotlivých států EU) vyměnit stávající trubice za trubice s nižší intenzitou záření.

V praxi nová norma znamená pouze snížení opalovacího efektu trubic a prodloužení opalovacího času přibližně o 20 – 25%, ve skutečnosti však neřeší to podstatné. Pokud totiž dojde k překročení opalovacího času, hrozí spálení pokožky a nová norma ničemu nepomůže. Nejdůležitějším faktorem je správné nastavení opalovacího času dle individuálních potřeb každého zákazníka. Jakkoliv proto zdůrazňovat výhody nové normy není na místě, protože prakticky žádné nepřinesla. (pokud se zákazník bude chtít spálit, dosáhne toho použitím delšího opalovacího času než doporučeného, návštěvou více solárií za den, případně kombinací opalování na slunci a v soláriu týž den).

Pokud by zákazníci respektovali pravidla zdravého opalování a doporučené maximální opalovací časy pro jednotlivé typy přístrojů, nebylo by nutné zavádět jakoukoliv novou normu. Nicméně tato norma je platná a do doby její případné novely nezbývá než solária upravit tak, aby jí vyhovovala…

Srovnání:

Jak již uvádíme výše 0.3 W/m2 je hodnota slunce v pravé poledne na rovníku při bezmračné obloze. Tudíž stejná, jako bychom se vystavovali slunečnímu záření (opalovali se) na dovolené u moře ve Středomoří. Průměrná opalovací doba v soláriu před zavedením této normy byla okolo 12min, po zavedení této normy se prodlužuje na 15-20min, abychom docílili podobného opalovacího efektu. Když si uvědomíme fakt, jakou dobu strávíme u moře na sluníčku o dovolené, je tato doba nepopsatelně delší než těchto 15-20 minut na soláriu, přitom podobné síly UV záření.*

* 3 dny v Chorvatsku = 1rok chození do solária (1x týdně na 15min)

Ale ani limity UV záření, zjištěné a používané před zavedením nové normy EU nic nevypovídají o katastrofických scénářích, které mnohá média a nejen ta použila při zveřejnění, když vstoupila v platnost. Je samozřejmé, že tento příklad je názorný a pro přesnější údaje by bylo Vám zde třeba popsat a spočítat více údajů, které by Vám mnohdy jako laikům stejně nic nenapověděli. Při této studii se vycházelo z průměrných hodnot a z hodnoty nové normy EU, ale i kdybychom výsledky násobili limity používanými před touto normou, 1 rok chození do solária by znamenal 6-9 dní slunění ve středomoří. Což v této frekvenci (1krát týdně 15min) zcela jistě neznamená rizika, se kterými tak bezostyšně manipulovala nejen média! Fakta vytržená z kontextu dávají mnohdy úplně jiný až protichůdný výsledek než celek, ze kterého byla vytažena. Vždyť tak by mohl znít titulek: “Nejezděte do Chorvatska, dostanete rakovinu“ A takovýchto fakt bylo použito nespočetněkrát.
(Viz. Posuďte ze zdrojů, uvedených vespod – originál zdroje + české překlady, která mnohá média snad ani neviděla)

UV záření a to ať v podobě slunečního či solárního pro život a zdravý vývoj potřebujeme. UV záření tvoří 90% vitamínu D v našem těle a jeho nedostatek nám může způsobit vážné zdravotní problémy. Vyhýbání se UV záření vede k daleko vyšším rizikům, než jsou rizika spojená s opalováním. Klinické studie dokládají, že více než 60% evropské populace trpí nedostatkem vitamínu D, což se po této nedůsledné antikampani u nás, zaměřené k zavedení nové normy EU či na opalování v soláriích může ještě zhoršit s nedozírnými následky.

Původní cíl normy a kampaně byl směřován k informovanosti veřejnosti ohledně meze, kdy je vystavování UV záření pro lidské zdraví prospěšné a potřebné a kdy jsou naopak už tyto meze překračovány. Jakýkoliv extrém je lidskému organismu nebezpečný. Jenže extrém neznamená jen horní limity, ale i ty spodní. V dnešní době je jen málo věcí, které by lidskému organizmu neuškodily v jakékoliv míře, já snad takovouto věc ani neznám. Ale je krajně nezodpovědné z jakéhokoliv důvodu ať již účelově či neúčelově tyto informace zkreslovat či podávat jednostranně zaměřené k účelu, který tím chceme dosáhnout. Lidé by měli znát celou pravdu,všechny okolnosti k diskutované či propagované věci, aby mohl zvážit všechny rizika, přednosti i zápory objektivně a aby touto cestou došli k tomu správnému cíli. Ne k panice či dalšímu extrému, který tato panika a jednostranné informace mohou vyvolat…
O tom více v sekci: BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ

Za společnost Sunny Land s.r.o.
Gabriela Menglerová Joudalová
jednatel

V naší republice bohužel legislativa neumožňuje (jak je tomu v mnohých jiných zemí) mít zákonnou možnost, právo druhé strany vystoupit a sdělit názor ve věci, týkajících se zveřejněných informací. Jinými slovy média jsou silnou zbraní k beztrestnému jednostrannému prosazení prakticky čehokoliv. Samozřejmě informace přece nepodávají oni, ale prostřednictvím výroků osob. Jenže o objektivitě vyřčeného, tak i zdrojů, ze kterých čerpali se toho dozvíte již velice málo, zkresleně a mnohdy účelově nadneseně. To aby jste četli či poslouchali mezi řádky, jak to již nějakou dobu po těchto zkušenostech dělám já.

Posuďte sami:
(zdroje čerpání Sunny Land s.r.o.)

ČSN EN 60335-2-27- změna A2
Tiskové zprávy ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.- Evropská asociace slunečního záření)
Tiskové zprávy SRF (Sunlight Research Forum – Fórum pro výzkum slunečního záření)
Tisková zpráva IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)
Tisková zpráva ASSF (Asociace Slunce Solária Fotomedicína Czech republic)

Ke stažení: (české překlady)
Prohlášení solárního studia Sunny Land
Tisková zpráva ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.) BRUSEL 30. 7. 2009
Tisková zpráva ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.) BRUSEL 9. 10. 2009
Tisková zpráva ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.) BRUSEL 23. 10. 2009
Tisková zpráva ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.) BRUSEL 29. 6. 2009
Tisková zpráva SRF (Sunlight Research Forum) VELDHOVEN 30. 6. 2009
Tisková zpráva SRF (Sunlight Research Forum) VELDHOVEN 23. 9. 2009
Tisková zpráva SRF (Sunlight Research Forum) VELDHOVEN 6. 7. 2009
Tisková zpráva SRF (Sunlight Research Forum) VELDHOVEN 20. 1. 2009
Tisková zpráva IARC- výtažky (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)
Tisková zpráva ASSF (Asociace Slunce Solária Fotomedicína Czech republic)
Tisková zpráva ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.) 7. 7. 2006

Ke stažení: (originály EN)
Tisková zpráva ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.) BRUSEL 30. 7. 2009
Tisková zpráva ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.) BRUSEL 9. 10. 2009
Tisková zpráva ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.) BRUSEL 23. 10. 2009
Tisková zpráva ESA (European Sunlight Association a.s.b.l.) BRUSEL 29. 6. 2009
Tisková zpráva SRF (Sunlight Research Forum) VELDHOVEN 30. 6. 2009
Tisková zpráva SRF (Sunlight Research Forum) VELDHOVEN 23. 9. 2009
Tisková zpráva SRF (Sunlight Research Forum) VELDHOVEN 6. 7. 2009
Tisková zpráva SRF (Sunlight Research Forum) VELDHOVEN 20. 1. 2009
Tisková zpráva IARC- výtažky (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)
Tisková zpráva ASSF (Asociace Slunce Solária Fotomedicína Czech republic)